Witamy na naszej stronie


Misją Szpitala jest zapewnienie
mieszkańcom powiatu zambrowskiego możliwości bezpiecznego leczenia szpitalnego, jak najbliżej ich miejsca zamieszkania.

AKTUALNOŚCI


Ogłoszenie

Rada Nadzorcza spółki Szpital Powiatowy w Zambrowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2014. szczegółowe informacje...


Docieplanie budynku zakończone

Prace związane z rozbudową szpital, dzięki sprzyjającym warunkom atmosferycznym zostały doprowadzone do etapu, w którym zakończono zewnętrzne ocieplenie ścian dobudowanej części budynku. Ściany zostały pokryte styropianem i zamontowano stolarkę okienną. Stropodach został docieplony i pokryty papą termozgrzewalną.
Wewnątrz budynku wykonywano ścianki działowe oraz przeprowadzono pod posadzką wszystkie niezbędne instalacje. Rozprowadzono centralne ogrzewanie i zamontowano kaloryfery.
Wykonane prace pozwolą na kontynuowanie prac wykończeniowych wewnątrz budynku bez względu na warunki pogodowe.

Galeria zdięć


Wigilijne spotkanie opłatkowe

Jak co roku z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia pracownicy Szpitala po raz kolejny spotkali się w kaplicy, aby wspólnie podzielić się symbolicznym opłatkiem i złożyć sobie świąteczne życzenia.
W uroczystość uczestniczyli zaproszeniu przez Prezesa Szpitala przedstawiciele władz samorządowych Wicestarosta Powiatu Zambrowskiego Stanisław Rykaczewski, Wójt Gminy Kołaki Kościelne Sylwester Jaworowski oraz Radni.
Spotkanie rozpoczął modlitwą Kapelan szpitala ks. Krzysztof Bałdyga. Następnie Prezes Bogusław Dębski podziękował zgromadzonym pracownikom za kolejny rok owocnej współpracy i zaangażowanie w wypełnianie służbowych obowiązków. Na ręce przedstawicieli samorządu, skierował podziękowania za okazane wsparcie przy realizacji inwestycji związanych z rozbudową placówki.
Na koniec wszyscy zgromadzeniu dzieląc się opłatkiem złożyli sobie życzenia.

Galeria zdięć


Wiecha na Szpitalu.

12 listopada odbyło się uroczyste zawieszenie wiechy na rozbudowywanym Szpitalu w Zambrowie. W uroczystości uczestniczyli przedstawicie samorządu, Przewodniczący Rady Powiatu Józef Dąbrowski, Starosta Stanisław Krajewski, Wicestarosta Stanisław Rykaczewski oraz Radni powiatu zambrowskiego. Po nowym obiekcie oprowadzali Prezes Szpitala Bogusław Dębski oraz wykonawca Emil Borys.
Tylko cztery miesiące pracy było potrzebne by na placu rozbudowy i modernizacji Szpitala na nowym budynku pojawiła się symboliczna wiecha, której zawieszenie oznacza symboliczne zamknięcie stanu surowego prac. Budynek jest przygotowany do zimy. Obecnie kładzione są instalacje, w tym instalacje grzewcze. Wszystko wskazuje na to, że wykonawca wykona ten budynek w czasie przewidzianym umową, czyli pod koniec czerwca przyszłego roku.

Galeria zdięć


Pożar w Szpitalu.

W dniu 16 października 2014r. w Szpitalu na trzecim piętrze - Oddział Chirurgiczno-Urazowy, wybuchł pożar. Ogłoszono alarm, rozpoczęto ewakuacje i działania ratownicze, którymi zarządzał Kierownik Oddziału lek. Olgierd Pałka.
Oczywiście były to tylko ćwiczenia, nadzorowane przez Straż Pożarną, mające na celu sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji w placówce. Ćwiczenia przebiegły sprawnie całkowity czas ewakuacji ok. 10 min.
Podjęte działania były zgodne z procedurą określającą zasady postępowania pracowników w przypadku wystąpienia zagrożenia.
W trakcie ćwiczeń wyznaczono miejsce ewakuacji dostosowane do pory roku i warunków pogodowych, które nie kolidowało z dojazdem dla służb ratowniczych, sprawdzono organizacje i kolejność ewakuacji poszczególnych sal, oraz prawidłowość podejmowanych działań przez osób odpowiedzialne za poszczególne etapy ewakuacji.

Galeria zdięć

Ekspresowe tempo prac budowlanych przy rozbudowie Szpitala.

Budynek nowego bloku operacyjnego i oddziału anestezjologii i intensywnej terapii jest już prawie gotowy. Prace na budowie idą pełną parą. Praktycznie cały obiekt posiada juz wymurowane ściany. Obecnie trwają pracę przygotowawcze do wylania stropu. Najbardziej skomplikowanym elementem wykonywanych prac była część podpiwniczenia stanowiącego podstawę łącznika między stara a nąwą częścią budynku. W łączniku będzie dodatkowa winda, która poprawi komunikację wewnątrz szpitala.
Trwają także starania o rozszerzenie wniosku w zakresie pozyskania środków na modernizacje oddział chirurgii co pozwoli poszerzyć bazę łóżkową, a także dokupić nową aparaturę medyczną. Dokumenty zostały już przekazane do Zarządu Województwa Podlaskiego.

Galeria zdięć

Ruszyły prace budowlne bloku operacyjnego oraz oddziału anestezjologii i intensywnej terapii

18 lipca ruszyły prace ziemne związane z budową nowego bloku operacyjnego i oddziału anestezjologii i intensywnej terapii.
Przedstawiciel Firmy "MASTER" Emil Borys Sp. Jawna zapewnia, że prace przebiegają bezproblemowo i zostaną zakończone w terminie przewidzianym umową.
28 lipca miało miejsce oficjalne rozpoczęcie prac budowlanych związanych z rozbudowa Szpitala. W uroczystości wzięli udzial m.in. Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Mieczysław Baszko, Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Jacek Pierunek, Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego Marek Adam Komorowski, Starosta Powiatu Zambrowskiego Stanisław Krajewski, Wicestarosta Powiatu Zambrowskiego Stanisław Rykaczewski, Wójt Gminy Zambrów Kazimierz Dmochowski, Przewodniczący Rady Powiatu Zambrowskiego Józef Dąbrowski oraz Członek Rady Powatu Zbigniew Jach. Goście symbolicznie wkopali pierwsze łopaty, a Preaze Szpitala podziękował zebranym oraz wszystkim tym którzy przyczynili się do powstania tej inwestycji.

Rozpoczyna się budowa bloku operacyjnego oraz oddziału anestezjologii i intensywnej terapii

W dniu 15 lipca Prezes Szpitala Powiatowego w Zambrowie Sp. z o.o. Bogusław Dębski, podpisał umowę z Firma "MASTER" Emil Borys Sp. Jawna Wysokie Mazowieckie wykonawcą prac związanych z realizacje projektu rozbudowy szpitala o nowy bloku operacyjnego i oddziału anestezjologii i intensywnej terapii.
Firma została wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego, uzyskując 100 pkt. w kryterium oceny ofert spełniając wszystkie warunki zawarte w SIWZ.Podpisana umowa rozpoczyna etapem prac związanych z przebudowa placówki.
W dniu dzisiejszym nastąpiło wydanie placu budowy. Prace maja zakończyć się najpóźniej w lipcu 2015r.

Uruchomiono środki na budowy nowoczesnego bloku operacyjnego oraz oddziału anestezjologii i intensywnej terapii

W dniu 10 lipca 2014r. zostały sfinalizowane starania Szpitala o uzyskanie dofinansowania na rozbudowę i modernizacje placówki w zakresie budowy nowoczesnego bloku operacyjnego oraz oddziału anestezjologii i intensywnej terapii. Przedsięwzięcie będzie w większości finansowane z projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013.
Podpisanie umowy, umożliwiającej przekazanie środków finansowych, odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku. Spotkanie miało uroczystą oprawę i wzięli w nim udział Jacek Piorunek reprezentujący Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Marek Adam Komorowski Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego, Bogusław Dębski Prezes Szpitala, oraz przedstawiciele władz samorządowych powiatu zambrowskiego Stanisław Krajewski Starosta Zambrowski, Stanisław Rykaczewski Wicestarosta i Józef Dąbrowski -Przewodniczący Rady Powiatu.
Prace budowlane realizowane będą w latach 2014 - 2015. Szacuje się, że koszt inwestycji wyniesie ok. 12 500 000 zł z czego 8 731 000 zł stanowi wnioskowana dotacja z RPOWP, 2 700 000 zł pochodzić będzie z budżetu Powiatu Zambrowskiego i ok. 1 000 000 zł zapewni ze środków własnych szpital.
Rozbudowa pociągnie za sobą konieczność przebudowy fragmentu istniejącej infrastruktury technicznej (przebudowa dróg i parkingów, przebudowa środkowej klatki schodowej wraz z systemem oddymiania i ochrony p.poż.) Nowy obiekt będzie powiązany z istniejącym budynkiem 3-kondygnacyjnm łącznikiem wpinającym się w główny układ komunikacji pionowej (powstanie nowy dźwig osobowo-towarowy) i poziomej. Przyjęte w projekcie założenia i układ projektowej rozbudowy, umożliwia realizację prac przy zachowaniu ciągłości funkcjonowania szpitala oraz uwzględniając możliwość dalszej przebudowy i modernizacji jednostki w przyszłości.
W oparciu o przyjęte założenia zmodernizowany zostanie układ funkcjonalny szpitala. Piwnica zlokalizowana w dobudowywanym łączniku, zostanie zaakceptowana na stację mycia i dezynfekcji sprzętu i łóżek. Na parterze znajdować się będzie główne wejście do obiektu, Izba Przyjęć i pomocy doraźnej, Blok operacyjny oraz Oddział Intensywnej Terapii. Na pierwszym piętrze usytułowanym w łączniku powstanie Sala Szkoleniowa i świetlica, pomieszczenia, których obecnie w obiekcie brakuje. Drugie piętro łącznika przeznaczone zostanie na pokoje lekarskie.
Podjęte działania mają na celu podniesienie standardu oferowanych przez szpital usług medycznych, poprawę komfortu i poczucia bezpieczeństwa pacjentów korzystających z usług szpitala oraz rozszerzenie ich zakresu.

Widok szpitala po zmianach

Osoby zainteresowane poznaniem wprowadzanych zmianami, zachęcamy do obejrzenia planów projektowych: widok I widok II widok III
Galeria zdięć

Oferta pracy

Szpital Powiatowy w Zambrowie poszukuje chętnych osób do podjęcia pracy na następujących stanowiskach:Osoby zainteresowane zapraszamy do składania CV i listu motywacyjnego mailem na adres: sekretariat.szpital@powiatzambrowski.com lub osobiście w siedzibie firmy od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 14:30

Poradnia Rehabilitacji Leczniczej poprawia jakość udzielanych świadczeń

Poradnia Rehabilitacji Leczniczej, po zakończonym remoncie, oddała do dyspozycji pacjentów nowe pomieszczenia oraz sprzęt rehabilitacyjny. Poczynione działania w istotny sposób wpłynęły na poprawę komfortu i standardu udzielanych świadczeń zdrowotnych.
Gabinety fizjoterapeutyczne zostały doposażone w sprzęt rehabilitacyjny pozwalający rozszerzyć asortyment udzielanych świadczeń o zabiegi hydromasażu, krioterapii miejscowej jak również poszerzyły zakres stosowanych metod rehabilitacyjnych kończyn dolnych i górnych. Zakupiono urządzenie Fango będące alternatywa dla stosowanej dotychczas parafinoterapii.
Sale zabiegowe zostały wyposażone w wentylację mechaniczną. Poprawiono również dostępność do świadczeń dla pacjentów niepełnosprawnych ruchowo w tym poruszającym się na wózkach inwalidzkich. W budynku została zamontowana winda, umożliwiająca dostęp do gabinetów zabiegowych znajdujących się na wyższej kondygnacji. Zapewniono również pomieszczenia higieniczno-sanitarne, dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.
Koszt modernizacji pomieszczeń i zakupu nowych urządzeń do Poradni Rehabilitacji i Fizjoterapii wyniósł 440 tys. zł. Środki finansowe w wysokości ok. 131 tys. zł zostały pozyskane od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z czego około 70 tysięcy zł przeznaczono na adaptację pomieszczeń. Przy ich pozyskaniu aktywny udział miały władze Starostwa Powiatowego w Zambrowie. Kwotę 60 tysięcy zł PFRON przekazał na zakup urządzeń. Urząd Miasta Zambrów 50 tys. zł. przekazał jako dotację do zakupu urządzeń. Pozostała kwota w wysokości ok. 260 tysięcy zł. to wkład własny Szpitala

Galeria zdięć

Szpital posiada nowe laboratorium.

17 marca nastąpiło uroczyste otwarcie nowego działu diagnostyki laboratoryjnej w naszym Szpitalu. Proboszcza parafii pw. Ducha Świętego - Ks. kan. Sławomir Banach pobłogosławił i poświecił nowe pomieszczenia Szpitala. W uroczystości udział wzięli, przedstawiciele samorządów gminnych i powiatu m.in. Przewodniczący Rady Powiatu Józef Dąbrowski, Starosta Powiatu Zambrowskiego Stanisław Krajewski, wicestarosta Stanisław Rykaczewski, Wójt Gminy Zambrów Kazimierz Dmochowski, Sekretarz Gminy Szumowo Rober Rosiak oraz przedstawiciele instytucji i stowarzyszeń wspierających Szpital, jak również pracownicy Szpitala.
Na laboratorium zaadaptowano pomieszczenia, które zostały przygotowane do użytku zgodnie z najwyższymi standardami. Sale są przestronne, jasne i funkcjonalne. Inwestycja związana z adaptacja pomieszczeń na potrzeby laboratorium kosztowała 1,2 mln zł, a pieniądze zostały wyłożone przez Samorząd Powiatu Zambrowskiego 500 tys. zł, Gminę Zambrów 300 tys. zł, a pozostała kwota 400 tys. zł pochodziła ze środków własnych szpitala. Jak uważają pracownicy laboratorium w nowych pomieszczeniach praca będzie wygodniejsza i bardziej efektywna.

Galeria zdięć


Informacje.

Wszystkie osoby zainteresowane podjęciem pracy w Szpitalu Powiatowym w Zambrowie Sp. z o.o., a w szczególności personel medyczny, zapraszamy do zapoznania się z ofertami zamieszczanymi w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) w dziale Rekrutacja

Ostatnia aktualizacja w dniu:   r.

© Szpital Powiatowy w Zambrowie     powrót strona główna