SZPITAL POWIATOWY W ZAMBROWIE SP. Z O.O.
KRS 0000130730; NIP 723-15-29-454; REGON 451153332
18-300 Zambrów, ul. Papieża Jana Pawła II 3,
woj. podlaskie
WYKAZ NUMERÓW TELEFONÓW
Lp. Nazwa Nr Wewętrzny Nr Zewnętrzny
1. Sekretariat     FAX 271-21-32 307 276-36-00
2. Prezes - Bogusław Dębski 308 276-36-66
3. Główny Księgowy - Mariusz Dębek 309 276-36-03
4. Księgowe 305 276-36-06
5. Kadry - Kierownik 301 276-36-04
6. Płace 302 276-36-05
7. BHP 311 276-36-09
8. Rejestr Usług Medycznych i Dokumentacji Chorych-Kierownik 255 276-36-10
9. Rejestr Usług Medycznych i Dokumentacji Chorych 254 276-36-11
10. Sekcja Gospodarczo-Techniczna - Kierownik 313 276-36-08
11. Zaopatrzenie 313 276-36-08
12. Koordynator ds.IT 255 276-36-10
SZPITAL
13. Naczelna Pielęgniarka 112 276-36-21
IZBA PRZYJĘĆ
14. Gabinet przyjęć 138 276-36-32
ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII i INTENSYWNEJ TERAPII z BLOKIEM OPERACYJNYM
15. Dyżurka pielęgniarek 261 276-36-60
16. Pokój lekarski 134 276-36-31
17. Blok Operacyjny 213 276-36-30
ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY
18. Dyżurka pielęgniarek 115 276-36-12
19. Pokój lekarski 118 276-36-13
20. Ordynator 117 276-36-14
ODDZIAŁ CHIRURGICZNO-URAZOWY
21. Dyżurka pielęgniarek 215 276-36-16
22. Pokój lekarski 113 276-36-17
23. Ordynator 214 276-36-18
24. Sala pooperacyjna 251 276-36-46
ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY
25. Dyżurka położnych 136 276-36-23
26. Pokój lekarski 114 276-36-25
27. Ordynator 126 276-36-27
28. Sala porodowa 124 276-36-26
ODDZIAŁ DZIECIĘCY
29. Dyżurka pielęgniarek 211 276-36-19
30. Pokój lekarski 212 276-36-20
31. Ordynator 310 276-36-07
DZIAŁ DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ
32. Rejestracja RTG, USG, TK, ENDOSKOPIA 254 276-36-41
33. Pracownia RTG, TK 119 276-36-40
34 Pracownia USG 128 276-36-33
35. Kierownik 236 276-36-42
36 Pracownia ENDOSKOPII 256 276-36-15
DZIAŁ DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ
37. Laboratorium Centralne 226 276-36-35
38. Pracownia Bakteriologiczna 225 276-36-36
39. Pracownia Serologiczna 237 276-36-37
40. Punkt pobrań 116 276-36-50
41. Kierownik 227 276-36-39
PORADNIA CHIRURGICZNA
42. Rejestracja 218 276-36-43
43. Gabinet lekarski 260 276-36-59
PORADNIA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA
44. Rejestracja 130 276-36-48
PORADNIA REHABILITACJI
45. Gabinet lekarski/Gabinety zabiegowe 235 276-36-47
PORADNIA MEDYCYNY PRACY
46. Rejestracja 253 276-36-44
PORADNIA GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC
47. Gabinet lekarski 303 276-36-45
INNE
48. Magazyn apteczny 228 276-36-38
49. Pielęgniarka ds.Higieny 262 276-36-61
50. Punkt Obsługi Klienta - Statystyka 137 276-36-34
51. Kuchnia 127 276-36-54
52. Punkt rozdziału bielizny 132 276-36-55
53. Elektrycy 135 276-36-56
54. Kierowcy 263 276-36-62


WYKAZ ADRESÓW E-MAIL w SZPITALU

Ostatnia aktualizacja w dniu:   r.

© Szpital Powiatowy w Zambrowie     powrót strona główna